Зоо парти за Светлозар

Декорация в бебешко синьо, зелено и жълто с животни