Изнесен ритуал с изкуствени цветя

Изнесен ритуал с изкуствени цветя