Ръчно изработена покана или картичка за рожден ден с пандела

Ръчно изработена покана или картичка за рожден ден с пандела. Може да бъде изработена и в други цветове.