Моята сватба през 2019 г.

-Предстои ми сватба през 2019г. Какво следва?

Първото и най- важно е избора на дата и място. След това броя на гостите и темата на сватбата. Важно е оргаинизацията да започне няколко месеца по- рано, за да може да се запазят фотограф, диджей, ресторант и дата в ритуалния дом.